Korekcja wad postawy

 Korekcja wad postawy to system specjalistycznych ćwiczeń, zabiegów mający na celu wypracowywanie wzorca prawidłowej postawy, wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych. Zajęcia są realizowane  w formie indywidualnej, co pozwala na przygotowanie i prowadzenie określonego dla danej wady postawy programu terapeutycznego. Zajęcia obejmują ćwiczenia kształtujące nie tylko prawidłową postawę ciała, ale także podstawowe funkcje motoryczne. Zajęcia prowadzone są przez magistra fizjoterapii. Podczas zajęć wykorzystywane są sprzęty podwieszane do Terapii Integracji Sensorycznej (SI).