Zajęcia w kuchni dydaktycznej

Zajęcia w kuchni dydaktycznej prowadzone są w klasach gimnazjalnych. Głównym ich celem jest wdrażanie uczniów do przygotowywania prostych posiłków.

Młodzież poznaje zasady zdrowego odżywiania, różne produkty spożywcze, sposoby ich obróbki, a także zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów kuchennych. Zajęcia  rozwijają sprawność manualną poprzez wykonywanie takich czynności jak obieranie, smarowanie czy krojenie. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Uczniowie przygotowują podwieczorki i przyjęcia urodzinowe dla kolegów. W kuchni dydaktycznej  prowadzony jest trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu.

 

Zajęcia te uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajaniapodstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na uczniów poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości, a także odpowiedzialności i zaradności życiowej.

 

 

 

Przygotowała: Martyna Płonowska Troszka