Hydroterapia

Hydroterapia to stosowanie w lecznictwie pod postacią płynu pod postacią pary lub lodu z wykorzystaniem jej działań termicznych i chemicznych.

W hydroterapii wyróżniamy takie zabiegi jak : okłady, polewania, płukania, zmywania, nacierania, zawijania, natryski, półkąpiele i kąpiele. Jednym z rodzajów hydroterapii  są kąpiele kinezyterapeutyczne.

 

W naszej szkole zajęcia te realizowane są w formie grupowych zajęć na krytej pływali. Raz w tygodniu na zajęcia w wodzie wyjeżdża grupa uczniów, wśród nich uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 


Zajęcia w wodzie prowadzone są przez fizjoterapeutę, mgr wychowania fizycznego, oligofrenopedagogów, a także doświadczonego płetwonurka.

Zajęcia w wodzie w naszej szkole, w zależności od indywidualnych celów terapeutycznych stanowią element hydroterapii, są uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego, rehabiltacji,  korekcji wad postawy. Stanowią także wstęp do nauki pływania, bądź doskonalą tą umiejętność. 

 

Należy dodać, że udział w tych zajęciach stanowi przygotowanie do udziału w sporcie - treningach oraz zawodach, osób neipełnosprawnych w ramach działającego przy szkole Klubu Olimpiad Specjalnych "Promyk" Rybnik.


Ćwiczenia w wodzie sprzyjają:

  • poprawie wydolności ogólnej przez aktywizację układu krążeniowo-oddechowego,
  • wzmacnianiu siły mięśniowej – ruch w wodzie i pływanie angażują niemal wszystkie zespoły dynamiczne organizmu, powodując ich wzmocnienie; ponadto pozorna utrata masy ciała w wodzie pozwala na wykonywanie ruchów w pełnym zakresie nawet przy znacznej utracie siły mięśniowej,
  • poprawia wytrzymałość – dzięki pokonywaniu długich dystansów ,
  • poprawie koordynacji nerwowo mięśniowej – czemu sprzyja rozluźnianie mięśni i odciążanie związane z pozorną utratą masy ciała w wodzie.
  • Pływanie i ćwiczenia w wodzie mają także korzystny wpływ na proces korekcji wad postawy.


 

 

 Przygotowała: Elwira Skutek