Hipoterapia

 

 

Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konie.

 

 

Z tej  formy terapii w naszej placówce korzystają przedszkolaki oraz uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia hipoterapii  są zajęciami wyjazdowymi (odbywają się w ośrodku hipoterapeutycznym). Prowadzone są przez   magistrów fizjoterapii / instruktorów hipoterpii / oligofrenopedagogów (pracowników naszej szkoły). Mają formę indywidualną, ale na zajęcia wyjeżdża, dwa razy w tygodniu, grupa dzieci. Podczas, gdy jedne dzieci biorą udział w zajęciach na koniu, inne pod opieką nauczycieli realizują program edukacyjno-wychowawczy korzystając z okazji przebywania w środowisku naturalnym.


Hipoterapia
oddziaływuje na: kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu; unormowanie napięcia mięśniowego, stymulację i normalizację czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzenia emocjonalnego, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.


 

Zajęcia z hipoterapii doskonalą:

 • równowagę
 • koordynację
 • orientację w przestrzeni
 • schemat własnego ciała
 • poczucie rytmu. 


W hipoterapii występują różne formy zajęć (terapii)

 • Terapia ruchem konia (pacjent nie wykonuje żadnych ćwiczeń, ale poddawany jest ruchom konia);
 • Fizjoterapia na koniu (jest to gimnastyka lecznicza na koniu prowadzona przez fizjoterapeutę);
 • Terapia kontaktem z koniem (istotą jest tutaj emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, a nie sama jazda, pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu);
 • Psychopodagogiczna jazda konna i woltyżerka (ma za zadanie usprawnienie intelektualne, poznawcze, emocjonalne i fizyczne. Może odbywać się na koniu lub przy koniu).


Wskazania do hipoterapii:

 • Dzieci z chorobami pochodzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach czaszkowo – mózgowych, minimalne uszkodzenia mózgu, choroby mięśni, dzieci niedowidzące i niewidome, a także osoby z chore psychicznie
 • Zespoły ortopedyczne
 • Wady postawy, Skoliozy I i II stopnia wg Cobba
 • Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn
 • Zespoły genetyczne (np. Zespół Down’a)
 • Przepukliny oponowo – rdzeniowe
 • Zespoły psychologiczne (zaburzenia emocjonalne, autyzm, niedostosowanie społeczne, upośledzenia umysłowe).

 


Przygotowała: Agnieszka Ślezak