Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych wykorzystywane są:

  • elementy terapii surdopedagogicznej,
  • elementy terapii tyflopedagogicznej,
  • elementy terapii behawioralnej.

w przygotowaniu...