Osiągnięcia 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015

 

Lp.

Nazwa, rodzaj, miejsce konkursu

Forma prezentacji

Osiągnięcia

1.

,,Przyjaciele z podwórka” szkolna prapremiera nowego spektaklu teatralnego 19.11.2014r.

Występ

Premiera

2.

,,Czwarty król” szkolna premiera przedstawienia jasełkowego 18.12.2014r.

Występ

Premiera

3.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego podczas wizyty w szkole Prezydenta Rybnika 13.01.2015r.

Występ

 

4.

XVIII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Jasełkowych ,,Radlińskie Betlejki” 14.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

Wyróżnienie

5.

XV Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych ,,A Słowo stało się Ciałem” w Chwałowicach 15.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

II miejsce

6.

Koncert laureatów XVIII Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Jasełkowych ,,Radlińskie Betlejki” 18.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

 

7.

X Wojewódzki Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych w Rybniku 20.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

II miejsce

Nagrody indywidualne za grę aktorską dla Daniela Chmielewskiego i Piotra Ogona

8.

Dzień Babci i Dziadka 21.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

 

9.

Występ dla Klubu Seniora dzielnicy Maroko – Nowiny 21.01.2015r.

Prezentacja przedstawienia jasełkowego ,,Czwarty król”

 

10.

XV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2015 – Chrzanów 09.02.2015r.

Konkurs sceniczny, prezentacja spektaklu ,,Przyjaciele z podwórka”

III miejsce

11.

XV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2015 – Kraków

09.03.2015r.

Udział w uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

 

12.

VIII Wojewódzkie Konfrontacje ,,Gostyńskie Teatrałki” w Gostyni 18.03.2015r.

Konkurs sceniczny, prezentacja spektaklu ,, Przyjaciele z podwórka”

Nagroda specjalna

13.

XII Przegląd Teatrów Dziecięcych ,,Scenka” w Niewiadomiu 24.03.1015r.

Konkurs sceniczny, prezentacja spektaklu ,,Przyjaciele z podwórka”

III miejsce

14.

XII Przegląd Teatrów Dziecięcych ,,Scenka” - Gala z Marionetką w Domu Kultury  Niewiadom28.03.2015r.

Udział w gali, odbiór nagrody

 

15.

III Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny ,,Przestrzeń Wyobraźni” Rybnik, 09.04.2015r.

Konkurs sceniczny, prezentacja spektaklu ,,Przyjaciele z podwórka”

II miejsce

16.

III Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny ,,Przestrzeń Wyobraźni” Rybnik, 10.04.2015r.

Udział w korowodzie na Rybnickim Deptaku

 

17.

Uroczysta gala kończąca VIII Wojewódzkie Konfrontacje ,,Gostyńskie Teatrałki” w Gostyni 14.04.2015r.

Występ podczas gali z spektaklem ,,Przyjaciele z podwórka”

 

18.

Dzień Rodzica w szkole 25.05.2015r.

Występ dla Rodziców z spektaklem ,,Przyjaciele z podwórka”

 

19.

XV Festyn Integracyjny, 03.06.2015r.

Konkurs Piosenki

Klaudia Bałuc I miejsce

Piotr Ogon II miejsce

Mateusz Masarczyk III miejsce

20.

Występ w szkole dla przedszkolaków   z Przedszkola NR 10 oraz uczniów   ZS-P NR 7, 15.06.2015r.

Występ dla Przyjaciół z spektaklem ,,Przyjaciele z podwórka”

 

21.

Występ na zakończeniu Roku Terapeutycznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku, 17.06.2015r.

Występ z spektaklem ,,Przyjaciele z podwórka”