WYJAZD USPOŁECZNIAJĄCY DO TEATRU W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

08/10/2012, Lucyna Łazarska

W dniu 30 września 2012r. odbyły się wyjazd uspołeczniający do Wodzisławskiego Centrum Kultury na przedstawienie pt. "Takie sobie bajeczki". Wyjazd miał na celu kształtowanie kompetencji społecznych naszych uczniów oraz kształtowanie postaw ucznia jako odbiorcy sztuki.